Film/Tips & Trix

Bärgningen av Rikswasa – ett dykaräventyr(1969)

klicka här för se filmen https://movie.dieseldykservice.se/#

Filmen berättar om hur bröderna Sven och Erik Nahlin bärgar det gamla regalskeppet Rikswasa, ett svenskt örlogsskepp som förliste 1623 i samband med en brand. Rikswasa var ett flaggskepp i Gustav II Adolfs flotta i början av 1600-talet. Filmen är inspelad under flera år, från planeringen till fullbordandet av bärgningen. Det bärgade virket såldes intakt eller användes för tillverkning av souvenirer och möbler.

Montering av Santi Smart Glove System https://www.youtube.com/watch?v=KGodZd14NOM

Tips på montering av Showa handskar på Santi Smart Glove Sytem https://www.youtube.com/watch?v=3IQE7f7vGDc